U radu se obrađuje Direktiva 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva i njezin utjecaj na autorskopravni poredak. Analiziraju se pojedine odredbe Direktive i uspoređuje ih se s odgovarajućim odredbama hrvatskih zakona. Razmatra se cilj Direktive i područje primjene. Posebno se obrađuju pitanja aktivne legitimacije za podnošenje zahtjeva za određivanjem mjera predviđenih Direktivom i presumpcije nositelja prava. Pribavljanje je dokaza od esencijalne važnosti za ustanovljenje povrede prava, te se posebno obrađuju pitanja predočenja dokaza i osiguranja dokaza. Mjere za pribavljanje podataka prije i u postupcima zbog povrede autorskog i srodnih prava propisane su hrvatskim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima ali su u Direktivi 2004/48/EC detaljnije uređene. Posebni značaj u zaštiti i provedbi prava imaju privremene mjere koje su posebno obrađene. U vezi s mjerama koje proizlaze iz odluke o meritumu obrađuju se korektivne mjere, sudski nalozi, te alternativne mjere. Posebno se obrađuju i neka pitanja vezana uz popravljanje štete i mjere objave u građanskim postupcima zbog povrede autorskog i srodnih prava, koja su predmet usklađivanja na razini Zajednice.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 6(2005); str. 15-50.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPRomana Matanovac // Utjecaj Direktive 2004/48/EC o provedbi prava intelektualnog vlasništva na hrvatski autorskopravni poredak