Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Europskoj uniji razmatra se s obzirom na činjenicu da su pojava i ubrzan razvoj informacijskih tehnologija doveli u pitanje teritorijalnost autorskog i srodnih prava kada se predmeti tih prava iskorištavaju putem Interneta te da je uređenje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava na teritorijalnom načelu potencijalno u suprotnosti s načelima jedinstvenosti unutarnjeg tržišta Europske unije. Prigodom razmatranja navedena dva problema valja imati na umu da je materija autorskog i srodnih prava iznimno kompleksna s obzirom na posebnu narav ovih prava te na predmete koji se njima štite. Stoga i udruge za kolektivno ostvarivanje imaju i svoju posebnu kulturnu ulogu koja doprinosi ostvarivanju kulturne raznolikosti.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 8(2007); str. 1-10.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPRomana Matanovac Vučković // Perspektiva razvoja pravnog okvira za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u svjetlu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji kao otvoreno pitanje