Pravni odnosi s inozemnim elementom u autorskome i srodnim mu pravima otvaraju dva tipa problema: o uređenju pravnog položaja stranaca te o primjeni mjerodavnog prava. Kod uređenja pravnog položaja stranaca odgovara se na pitanje kako se prema pravilima nacionalnog prava štite stranci u odnosu na njihova autorska djela i predmete srodnih prava. Suprotno tomu se kod problematike koja se odnosi na primjenu mjerodavnog prava odgovara na pitanje koje se pravo primjenjuje kad se odlučuje o pravnoj zaštiti stranaca. U radu će se obraditi ova dva aspekta u analizi pravnog položaja stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 10(2009); str. 69-87.

Preuzmite puni tekst priloga u PDF formatu
HDAPRomana Matanovac Vučković, Igor Gliha // Pravni položaj stranaca kao nositelja autorskog i srodnih mu prava