9,30 – 10,00
Pozdravni govori

10-10,30
Romana Matanovac Vučković
Položaj novinskih nakladnika nakon Direktive o autorskom pravu i srodnim pravima na Jedinstvenom digitalnom tržištu


10,30-11
Tereza Rogić Lugarić
Porezno – pravni aspekti predavanja kao autorskog djela


11-11,30
Krešimir Partl
Poticanje kreativnih i kulturnih industrija poreznim i drugim politikama

11,30 – 12,00
Pauza


12-12,30
Christopher Marchich
Autorska prava i zakonodavni okvir za audiovizualne medijske usluge

12,30 – 13,00
Maja Vidmar Klarić
Transparentnost i izvješćivanje u radu kolektivnih organizacija

13-14,30
Ručak


14,30-15,00
Pavle Fellner
Tržišno natjecanje i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u praksi

15-15,30
Maja Praljak
Građanskopravna zaštita fotografija

15,30-16,30
PANEL
Pet godina nakon donošenja Direktive o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava

HDAPProgram XX. savjetovanja