8:30 – 9:00
Registracija sudionika

9:00 – 9:30
Uvodni program i pozdravni govori

9:30 – 10:00
Izlaganje i rasprava
Igor Gliha i Tajana Tomić: Novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

10:00 – 10:30
Izlaganje i rasprava
Romana Matanovac Vučković: Copyright Reform

10:30 – 11:00
Izlaganje i rasprava
Kristina Delfin Kanceljak i Tihomir Katulić: Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR Uredba) i ostvarivanja autorskog i srodnih prava

11:00 – 11:30
pauza za kavu 

11:30 – 12:00
Izlaganje i rasprava
Iza Razija Mešević: Autorskopravna zaštita djela arhitekture

12:00 – 12:30
Izlaganje i rasprava
Pavle Fellner: Recentna sudska praksa iz autorskog prava

12:30 – 14:00
pauza za ručak 

14:00 – 15:30
Okrugli stol
Jesu li internetski posrednici dužni onemogućiti povrede autorskog prva i srodnih prava učinjenih od krajnjih korisnika?
moderatori: Mirjana Jurišić i Marko Jurić

15:30 – 16:00
Rasprava i zaključci

HDAPProgram XVIII. savjetovanja