Hrvatsko društvo za autorsko pravo, u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo organizira XVII. godišnje savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima, koje će se održati 18. studenog 2016. godine.

Lokacija: Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17

Program

8:30 – 9:00
Registracija sudionika
Participants registration

9:00 – 9:30
Uvodni program i pozdravni govori
Introduction and welcoming speeches

9:30 – 10:15
Izlaganje i rasprava / Presentation and discussion:
mr.sc. Tajana Tomić: Transparentnost i nadzor organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava
mr.sc. Tajana Tomić: Transparency and Supervision of Collective Management Organisations

10:15 – 11:00
Izlaganje i rasprava / Presentation and discussion:
Doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković: Odnos organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava s nositeljima i korisnicima autorskih prava
Doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković: The Relationship Between Collective Management Organisations and Copyright Holders and Users

11:00 – 11:30
pauza za kavu / coffee break

11:30 – 12:15
Izlaganje i rasprava / Presentation and discussion:
Doc.dr.sc. Anamarija Musa i Doc.dr.sc. Marko Jurić: Pravo na ponovnu uporabu informacija i intelektualno vlasništvo
Doc.dr.sc. Anamarija Musa i Doc.dr.sc. Marko Jurić: The right to re-use public information and intellectual property

12:15 – 13:00
Izlaganje i rasprava/ Presentation and discussion:
Ludivine Lille, EY Société d’Avocats: RGPD : Analiza nove Uredbe o zaštiti osobnih podataka
Ludivine Lille, EY Société d’Avocats: Analysis of the new Regulation on Personal Data Protection

13:00 – 14:30
pauza za ručak / lunch break

14:30 – 16:00
Okrugli stol/Panel discussion:
„Vrijednost kulturnih proizvoda: kultura i tržište“
The Cultural Products’ Value: Culture and the Market“

moderator/moderator: Kristina Delfin Kanceljak, sudionici/panelists: Marko Torjanac, Tomo in der Mühlen, Tihomir Katulić, Miroslav Škoro

16:00 – 16:30
Rasprava i zaključci/ Discussion and closing remarks

HDAPProgram XVII. savjetovanja