8.30–9.00
Registracija sudionika


9.00–9.45
Otvaranje savjetovanja i pozdravni govori
Glazbeni program


9.45–11.45
Izlaganja

The Svensson case and its outcomes
dr. Jan Rosén (Sveučilište u Stockholmu)

Recent CJEU copyright decisions in the light of new trends
dr. Mihaly Ficsor (Vijeće za autorsko pravo Mađarske)

Sukob autorskog prava i srodnih mu prava s pravom na slobodu izražavanja i pravom privatnosti
dr. sc. Marko Jurić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Novosti u hrvatskom autorskom pravu
Tajana Tomić (Državni zavod za intelektualno vlasništvo)


11.45–12.15
Stanka za kavu


12.15–13.45
Okrugli stol

Paradigma autorskog prava — treba li promjena?

Uvodničar

dr. sc. Igor Gliha (Pravni fakutet Sveučilišta u Zagrebu)

Panelisti

Nenad Marčec (Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP)
Tomo Johannes in der Muehlen (IDM Music)
Ivo Špigel (Perpetuum Mobile)
Mladen Vukmir (Vukmir i suradnici)


13.45–15.15
Stanka za ručak


15.15–16.15
Hrvatska sudska praksa s područja autorskog prava

Kamelija Parać (Visoki trgovački sud RH)
Draženka Deladio (Visoki trgovački sud RH)


16.15–16.45
Rasprava i zaključci

HDAPProgram XV. savjetovanja o autorskom pravu i srodnim pravima