Program

8:30 – 9:00
Registracija sudionika

9:00 – 9:30
Uvodni program i pozdravni govori

9:30 – 10:10
Kristina Delfin Kanceljak: Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i tržišno natjecanje

10:10 – 10:50
Romana Matanovac Vučković: Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu: što donose članci 13-16?

10:50-11:00
Rasprava

11:00 – 11:30
Pauza za kavu

11:30 – 12:00
Dino Gliha: Odgovornost ISP-a za povredu autorskog i srodnih prava

12:00 – 12:30
Katarina Matanovac: Odgovornost za neimovinsku štetu novinara

12:30 – 14:00
pauza za ručak

14:00 – 15:30
Okrugli stol „ Blockchain i autorsko pravo“ moderator: Igor Gliha, sudionici: Mladen Vukmir, Tihomir Katulić, Marko Jurić, Zvonko Kostanjčar, Tomo in der Mühlen

15:30 – 16:00
Rasprava i zaključci

16:00-16:30
Skupština HDAP (samo članovi Društva)

HDAPProgram XIX. savjetovanja