Prikaz XV. savjetovanja o autorskom pravu i srodnim pravima

Dana 21. studenoga u Zagrebu je održano XV. savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima u organizaciji Hrvatskog društva za autorsko pravo, a u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo. Kao i prošlogodišnje, i ovo savjetovanje održano je okviru Međunarodne autorske kreativne konferencije, po prvi puta na novoj lokaciji – Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Konferencija je okupila veliki broj autora, predstavnika udruga za zaštitu autorskih prava te pravnika i drugih stručnjaka iz područja autorskog prava, a izlaganja su održali ugledni inozemni i domaći znanstvenici i stručnjaci.

  •  
  •  
  •  
  •  

Prof. Jan Rosen sa Sveučilišta u Stockholmu održao je predavanje na temu „The Svensson case and its outcomes”. U svom izlaganju prof. Rosen je analizirao presudu Suda EU u predmetu C-466/12 (Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB), pri čemu je posebna pažnja posvećena kriteriju „nove javnosti“ iz te presude. Isto tako, ukazano je i na epilog navedenog spora pred švedskim sudovima (nagodba stranaka), te se raspravljalo o potencijalnim problemima koji se mogu očekivati u primjeni pravnih stajališta iz navedene presude u praksi.

 The Svensson case and its outcomes (Power Point)

Presuda u predmetu C-466/12 (Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB)

Dr. Mihály Ficsor, savjetnik u WIPO-u i IIPA-i te bivši predsjednik Mađarskog državnog vijeća za autorsko pravo i bivši Pomoćnik Generalnog direktora Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, u svom predavanju je kritički analizirao novije trendove u praksi Suda EU vezano uz autorsko pravo i srodna mu prava. Ukazano je na problem velikog broja nekvalitetno postavljenih zahtjeva za prethodnim tumačenjem relevantnih propisa sekundarnog prava EU, kao i određene probleme u načinu na koji Sud EU pristupa tim zahtjevima. Prof. Ficsor je isrpno raspravljao o uzrocima navedenih problema te sugerirao neka moguća rješenja.

 Recent CJEU copyright decisions in the light of new trends (Power Point)

Dr.sc. Marko Jurić s Pravnog fakulteta u Zagrebu održao je izlaganje o sukobu autorskog prava i srodnih mu prava s pravima na privatnost i slobodu izražavanja. Zaključeno je da propisi iz domene zaštite privatnosti i osobnih podataka predstavljaju ozbiljno eksterno ograničenje mogućnosti ostvarivanja autorskog i srodnih mu prava. Isto tako, analizirane su odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetima Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi (The Pirate Bay) v. Sweden i Ashby Donald and others v. France te se je raspravljalo o dosezima prava na slobodu izražavanja, kao eksternog ograničenja autorskog i srodnih prava.

 Sukob autorskog prava i srodnih mu prava s pravom na slobodu izražavanja i pravom privatnosti (Power Point)

Presuda ESLJP-a u predmetu Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi (The Pirate Bay) v. Sweden

Presuda ESLJP-a u predmetu Ashby Donald and others v. France

Mr. Tajana Tomić iz Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo je upoznala prisutne s najnovijim izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, kojima je u hrvatsko pravo implementirana Direktiva 2012/28/EU o određenim dopuštenim korištenjima djela siročadi. Poseban naglasak je stavljen na relevantnost navedenih izmjena za domaće obrazovne i kulturne ustanove, koje sada stječu šire mogućnosti digitalizacije svojih zbirki. Ovime se omogućava stvaranja hrvatskih digitalnih knjižnica, koje će se uklopiti u sustav europskih digitalnih knjižnica, čime se doprinosi očuvanju i širenju hrvatske kulturne baštine kao dijela europske kulturne baštine.

 Novosti u hrvatskom autorskom pravu (Power Point)

 Orphan Works Database

Okrugli stol na temu Paradigma autorskog prava — treba li promjena? započeo je izlaganjem prof. dr. sc. Igora Glihe s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U svom izlaganju prof. Gliha je ukazao na povijesne korijene autorskog prava i ratio njegovog priznavanja odnosno zaštite. Naglašena je činjenica da se autorsko pravo afirmiralo kao temeljeno ljudsko pravo, ali i da se ono sve češće smatra smetnjom ostvarivanju određenih sloboda, prvenstveno u digitalnom okruženju. U takvim okolnostima, česta su pozivanja na potrebu promjene paradigme autorskog prava.

U raspravi koja je uslijedila, Nenad Marčec (Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP), Tomo Johannes in der Muehlen (IDM Music), Ivo Špigel (Perpetuum Mobile) i mr. Mladen Vukmir (Vukmir i suradnici) su iznijeli svoja razmišljanja o ulozi i dosezima autorskog prava u suvremenom informacijskom društvu. Naročitu pažnju panelista i drugih sudionika u raspravi izazvalo je pitanje povreda autorskog i srodnih prava nelegalnom razmjenom zaštićenih djela putem Interneta, kao i (ne)mogućnosti nositelja prava da u takvim slučajevima ostvare adekvatnu zaštitu svojih interesa.

 Paradigma autorskog prava — treba li promjena? (Power Point)

  •  
  •  

U izlaganju kojim je okončano ovo savjetovanje, gđe. Kamelija Parać i Draženka Deladio (Visoki trgovački sud RH) su prezentirale jedan slučaj iz novije hrvatske sudske prakse s područja autorskog prava. Navedena praksa je relevantna s aspekta definicije javnosti (čl. 3. ZAPSP-a), prava iskorištavanja (čl. 44. ZAPSP-a), ukinuća isključivog prava iskorištavanja zbog njegova neizvršavanja (čl. 45. ZAPSP-a) i prava u vezi djela stvorenog u radnom odnosu (čl. 75. i 76. ZAPSP-a).

 Hrvatska sudska praksa s područja autorskog prava (Power Point)

  •  

 

HDAPPrikaz XV. savjetovanja o autorskom pravu i srodnim pravima