Poziv na Skupštinu Društva

Temeljem čl. 19. Statuta Hrvatskog društva za autorsko pravo, sazivam redovitu Skupštinu Društva koja će se održati u četvrtak, 19. prosinca 2019. godine s početkom u 13.00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10.000 Zagreb, drugi kat.

Za Skupštinu predlažem sljedeći

Dnevni red

  1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  2. Usvajanje izvješća o radu za 2018. godinu
  3. Usvajanje financijskog izvješća za 2018. godinu
  4. Razrješenje tijela Društva
  5. Izbor tijela Društva
  6. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2020. godinu
  7. Razno

Materijali za Skupštinu bit će podijeljeni neposredno prije početka Skupštine.

S poštovanjem,

prof.dr.sc. Igor Gliha, predsjednik Društva

HDAPPoziv na Skupštinu Društva