Hrvatsko društvo za autorsko pravo je udruga koja se bavi proučavanjem i unapređivanjem autorskog prava i prava srodnih autorskom pravu, te znanosti i prakse u tom pravnom području. Jednom godišnje udruga organizira savjetovanje o autorskom pravu i srodnim pravima te izdaje zbornik radova iz tog područja.

Udruga okuplja veći broj članova, djeluje u skladu sa statutom, a njome upravljaju nadležna tijela.

HDAPO društvu