Software je autorsko cijelo, za izradu kojeg je uz intelektualni napor često potrebno i veće novčano ulaganje. Zato je software i vrlo skup. Software se u pravilu ne može kupiti. U pravilu se stječe samo pravo na korištenje softwarea prema uvjetima koje nameće nositelj prava na njemu. Pravo korištenja stječe se na temelju licencnih ugovora kojih na tržištu ima velik broj različitih vrsta ali bi ih se sve moglo grupirali u nekoliko glavnih skupina koje često i nisu strogo odvojene, jer jedan licencni ugovor može imati karakteristike nekoliko tipova licenci odnosno načina distribuiranja softwarea.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 7(2006); str. 117-124.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPNelka Fikeys Krmić // Različite vrste software licenci