Ovaj napis posvećen je problematici pravne zaštite računalnih programa u Republici Hrvatskoj. Hrvatski pravni sustav je donošenjem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (u nastavku teksta Zakon ili ZAPSP) dobio i odredbe kojima je izričito i detaljno uređena zaštita ove vrste autorskih djela. Ponajprije je cilj napisa prikazati prirodu računalnog programa kao autorskog djela, pa je tome posvećen i veći dio teksta. Ukratko su potom prikazani i dijelovi Zakona posvećeni izričito računalnim programima, a kako ćemo se ovdje ograničiti samo na analizu odredaba ZAPSP koje se odnose na računalne programe, uputno je odrediti ulogu autorskog prava u odnosu na stvaralaštvo s područja industrije računala.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 5(2004); str. 159-172.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPMladen Vukmir, Olena Manuilenko // Računalni programi kao objekt zaštite prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima