Ovo izlaganje posvećeno je novim modelima iskorištavanja autorskog djela, koji se javljaju kao rezultat pritiska tehnologije reproduciranja, umrežavanja i komunikacije, ali i ideja o strogosti autorskopravne zaštite, koja djeluje na razvoj znanosti i kulture. Cilj izlaganja je predstaviti dva relativno nova modela iskorištavanja autorskog djela. Riječ je o General Public License (Opća javna licencija, poznatija kao GPL) i sustavu licencija koji se razvio u okviru pokreta Creative Commons. Za svaki od navedenih modela pokušat ćemo predočiti njihov sadržaj, koji ćemo ukratko i analizirati iz perspektive hrvatskog autorskopravnog uređenja. Isto tako, pokušat ćemo približiti i neka razmatranja o razlozima koji su uvjetovali nastanak ovih modela i njihov utjecaj na daljnji razvoj autorskog prava.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 7(2006); str. 95-116.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPMladen Vukmir, Ivan Ćuk // Novi modeli iskorištavanja autorskog djela