U tekstu se prikazuju neki od novih modela korištenja glazbenih i audiovi¬zualnih djela u digitalnom okružju. Opisuju se promjene u industriji zabave koje je donio Internet, ovlaštene online trgovine, koje se koriste klasičnim načinom prodaje glazbenih i audiovizualnih djela, ali u digitaliziranom mrežnom kontekstu, načini online distribucije izvan formata formalne on¬line trgovine kao što su vlastita distribucija i online platforme te brojni ti¬povi nezavisnih web stranica. Ukazuje se i na primjere neovlaštene di-stribucije. U tom kontekstu prikazuje se kolektivno ostvarivanje smatrajući da ne izgleda više da je glavno pitanje hoće li se uloga organizacija za ko¬lektivno ostvarivanje promijeniti, nego u kojem smjeru će se uglavnom kretati.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 8(2007); str. 95-107.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPMladen Vukmir // Internet i alternative kolektivnom ostvarivanju prava