U današnjem modernom društvu fi zičko zdravlje postaje sve značajniji aspekt pojedinca. Kao jedna od mogućnosti rekreacije nudi se Bikram joga koja postaje iznimno popularna i globalno rasprostranjena. Pitanje Bikram joge postaje značajno za razvoj autorskog prava kada Bikram Choudbury počinje tvrditi da njegova kombinacija asana predstavlja autorsko djelo i kao takvo ga registrira u Američkom uredu za autorsko pravo. Ovaj članak bavi se pitanjem mogućnosti zaštite autorskog prava Bikram joge u američkom autorskopravnom sustavu, analizom slučaja Open Source Yoga Unity vs Bikram Choudbury, teorijskim postavljanjem problema Bikram joge u hrvatskom autorskopravnom sustavu te mogućim sustavom zaštite kroz Tradicionalna znanja i tradicionalan kulturni izričaj.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 11-12(2011); str. 153-181.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPLucija Franjić // Mogućnost autorske zaštite Bikram joge