Današnjim svijetom upravljaju tehnologija i mediji. Takav razvoj ima svoj utjecaj na pitanja autorskog i srodnih prava posebice zbog činjenice da je mogućnost rasprostiranja i dostupnosti predmeta zaštite bitno različitija od dosadašnjeg tradicionalnog načina.

Bez obzira na navedeno, i fonogrami u digitalnom okruženju moraju ispuniti osnovnu pretpostavku za zaštitu, a to je da su legalni. Glavni preduvjeti zaštite samog fonograma su postojanje valjanog odobrenja nositelja autorskog i izvođačkog prava u pogledu djela i izvedbe sadržane na fonogramu, te činjenica da je određena fi zička i/ili pravna osoba poduzela inicijativu za fiksiranje izvedbe, te uložila materijalna sredstva u isto.

Ovaj tekst pokušava otvoriti određena pitanja, te dati moguće odgovore, uspoređujući nelegalnu uporabu predmeta zaštite na web-u ili u digitalnom formatu sa određenim servisima koji su razvijeni u svrhu legalne uporabe predmeta zaštite u digitalnom okruženju.

Nadalje, prikazana je važnost razvoja legislative, posebice WIPO Internet ugovora te europske Direktive o informacijskom društvu, koji instrumenti su razvijeni upravo u svrhu premošćivanja razlike između tradicionalne koncepcije i shvaćanja fonograma kao tjelesnih predmeta, te trenutne situacije u kojoj su digitalne, nefizičke forme sve više prisutne. U tom smislu korigirana je i definicija fonograma izdanog u komercijalne svrhe. Nema sumnje da će legislativa uvijek kaskati za razvojem tehnologija, slijedom sve različitijeg načina uporabe zaštićenih materijala, također i da involvirane strane neće uvijek biti zadovoljne postojećim rješenjima, ali taj razvoj je nezaustavljiv, neprekidan i potrebno je prilagoditi mu se, imajući, međutim, uvijek na umu postojeće legitimne interese nositelja prava.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 10(2009); str. 111-121.

Preuzmite puni tekst priloga u PDF formatu
HDAPKristina Delfin Kanceljak // Utjecaj novih tehnologija na pravni status fonograma