Ovaj tekst nastoji općenito prikazati načine ostvarivanja izvođačkih prava s posebnim naglaskom na pojedine specifične i trenutno aktualne probleme. Objašnjena je uloga kolektivnih organizacija, kao i međunarodna suradnja organizacija kolektivne zaštite (tzv. A i B bilateralni ugovori, razlozi njihovog postojanja).
Kolektivne organizacije imaju veliki značaj u ostvarivanju izvođačkih prava u cijelom svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj, a ovlaštenje za zastupanje izvođača proizlazi iz direktnih punomoći, bilateralnih ugovora te tzv. pretpostavljene punomoći čija je uloga ostvariti što efikasniju zaštitu kako svih izvođača tako i potencijalnog korisnika od nepredviđenih situacija u smislu zahtjeva trećih osoba.
Pitanje kolektivnih organizacija i njihovog djelovanja bilo je i još jest predmetom rasprave unutar Europske komisije, te su pojašnjeni najosnovniji zahtjevi koji se pred takve organizacije stavljaju.
Razvojem tehnologija otvoreno je i pitanje tzv. online prava pa se u smislu prava izvođača objašnjava o kojim se pravima radi, te postoje li ili su moguća određena rješenja koja bi zadovoljila, kako nositelje prava, tako i korisnike u teritorijalno neograničenom svijetu Interneta.
Osim prava koja se mogu ili moraju kolektivno ostvarivati, postoje i individualna izvođačka prava, koja izvođači ostvaruju samostalno ili putem ovlaštenih zastupnika.
Često se navedena individualna izvođačka prava prenose odnosno osnivaju za diskografske kuće, no potrebno je u pravnom prometu i daljnjem raspolaganju tim pravima ustanoviti o kojem se točno opsegu osnovanih prava radi i koji su modaliteti njihovog ostvarivanja.
Vrlo često javljaju se dubioze – naročito u smislu tzv. ”sinkronizacijskih prava”, pa je ovim radom ukazano na izvore tih problema, kao i na ono na što se naročito treba paziti prilikom raspolaganja pravima.
Neosporno je da se ostvarivanjem izvođačkih prava u punom opsegu treba zaštititi njihove nositelje, no to ostvarivanje ujedno bi trebalo zadovoljiti i poslovne interese svih svih uključenih u tržište, kako nositelja, tako i korisnika, a ne biti imuno na procese razvoja.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 8(2007); str. 23-32.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPKristina Delfin Kanceljak // Ostvarivanje izvođačkih prava – neki poslovni aspekti