Pregovori Republike Hrvatske i Europske unije iz područja autorskog prava obuhvaćeni su Poglavljem 7. Pravo intelektualnog vlasništva. Glede tog poglavlja završen je analitički pregled (screening) i Hrvatskoj je predan poziv na dostavu pregovaračkog stajališta bez mjerila (benchmarks) za otvaranje poglavlja. Hrvatska je predala pregovaračko stajalište (negotiating position) i time su stvorene pretpostavke za otvaranje pregovora. Analitički pregled pokazao je visoku razinu usklađenosti za cijelo područje intelektualnog vlasništva, ali su ipak potrebna neka prilgođavanja.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 7(2006); str. 15-48.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPIgor Gliha // Pregovori Republike Hrvatske i Europske unije iz područja autorskog prava