Pravo koristiti tuđa autorska djela i izvedbe (pravo iskorištavanja autorskog djela odnosno izvedbe) stječe se u pravilu na temelju pravnog posla. To pravilo vrijedi i za autorska djela i izvedbe nastale u radnom odnosu te po­slodavac na temelju zakona nema nikakvih prava na njima (s izuzetkom računalnih programa). Poslodavac će steći pravo koristiti autorsko djelo ili izvedbu svog zaposlenika samo ako ima osnovu za to u ugovoru o radu ili drugom aktu kojim se uređuje radni odnos.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 6(2005); str. 79-90.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPIgor Gliha // O korištenju autorskih djela i izvedbi s osvrtom na one nastale u radnom odnosu