Suvremeno autorsko pravo nastoji pravno regulirati poziciju autora i drugih nositelja srodnih prava, ne samo u odnosu na klasična autorska djela s područja književnosti i umjetnosti, nego i ona koja su posljedica ne samo autorske ingenioznosti nego i tehnološkog, komunikacijskog napretka. U ovom radu analiziraju se temeljni instituti i pojavnosti vezane za autorsko kazališno pravo, dakle autorskopravne situacije koje imaju svoj predživot ili nastajanje ili trajanje u književnosti odnosno kazalištu kao umjetničkoj djelatnosti.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 10(2009); str. 133-174.

Preuzmite puni tekst priloga u PDF formatu
HDAPDragan Zlatović // Ogledi iz autorskog kazališnog prava