U ovom radu autor je obradio autorskopravna pitanja u vezi s koreografijom i pantomimom kao autorskim i umjetničkim djelima. Radi lakšeg razumijevanja pravne problematike autor je uvodno dao temeljne odrednice ovih djela s plesnoumjetničkog odnosno teatrološkog aspekta, diferencirajući ova djela od dramskih i dramsko-glazbenih djela, koja također ulaze u kategoriju tzv. scenskih (kazališnih) djela. Nadalje, dano je pojmovno i pravno određenje koreografskih i pantomimskih djela, uz pregledan uvid u međunarodnopravne i usporednopravne izvore koji reguliraju poziciju ovih djela kao autorskih djela, ukazujući na različite pristupe u modernim zakonodavstvima. lako to više nije preduvjet zaštite prema našem pravu za ovu kategoriju autorskih djela, nužno je bilo ekspliciranje i fiksiranje ovih djela na neku materijalnu podlogu, posebice u vidu prihvaćenih sustava notacije. Uz analizu stanja prema novom hrvatskom autorskom zakonodavstvu, autor se osvrće i na srodna pitanja u vezi s folklorom odnosno tradicijskim plesom u kontekstu suvremenog autorskog prava.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 6(2005); str. 179-209.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPDragan Zlatović // Koreografska i pantomimska djela i njihova autorskopravna zaštita