U radu se obrađuju svi aspekti gradanskopravne zaštite autorskog i srodnih prava u Republici Hrvatskoj, u skladu s važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Upućuje se na povezanost ovog Zakona s odredbama drugih zakona, poglavito Zakona o obveznim odnosima, Ovršnog zakona i Zakona o parničnom postupku. Obrađuju se posebni zahtjevi za zaštitu autorskog i srodnih prava u slučaju povrede, te privremene mjere. Ističe se niz primjera iz sudske prakse po starom Zakonu o autorskom pravu i naglašava se kontinuitet uređenja gradanskopravne zaštite autorskog i srodnih prava, s time da je zaštita po novom Zakonu detaljnije uređena.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 5(2004); str. 13-96.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPBorislav Blažević, Romana Matanovac, Kamelija Parać // Građanskopravna zaštita autorskog prava i srodnih prava