Cilj je rada upozoriti na poteškoće s kojima se susreću knjižnice kad žele prići opsežnoj digitalizaciji građe koju posjeduju. Za digitalizaciju, kao akt reprodukcije i akt stavljanja na raspolaganje javnosti, potrebno je prethodno dopuštenje nositelja prava. No knjižnice nemaju pomagala pomoću kojih bi mogle brzo i učinkovito identificirati i pronaći autore brojnih djela koje posjeduju. Nije posve sigurno da će Direktiva o djelima siročadi, zamišljena kao pomoć knjižnicama i drugim javnim baštinskim ustanovama, doista stvoriti uvjete za opsežnu digitalizaciju pa se u EU razmišlja i o drugim mogućim rješenjima.

Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, 11-12(2011); str. 27-35.

Preuzmite puni tekst članka u PDF formatu
HDAPAleksandra Horvat // Digitalizacija i knjižnice