Poziv na Skupštinu Hrvatskog društva za autorsko pravo

Temeljem čl. 19. Statuta Hrvatskog društva za autorsko pravo, sazivam redovitu Skupštinu Društva koja će se održati u petak, 23. studenog 2018. godine s početkom u 16.00 sati u dvorani GORGONA, Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Zagreb

Za Skupštinu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
2. Usvajanje izvješća o radu za 2017. godinu,
3. Usvajanje financijskog izvješća za 2017. godinu,
4. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2018. godinu,
5. Razno.

Prof.dr.sc. Igor Gliha,v.r.
predsjednik HDAP

HDAPPoziv na Skupštinu Hrvatskog društva za autorsko pravo