Poziv na Skupštinu Hrvatskog društva za autorsko pravo

Poštovani članovi Hrvatskog društva za autorsko pravo,

Temeljem čl. 19. Statuta sazivam redovitu Skupštinu društva koja će se održati u srijedu, 5. srpnja 2017. godine s početkom u 13.00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 3, Zagreb, predavaonica br. 3.

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni i dopuni Statuta iz 2015. godine,
2. Usvajanje izvješća o radu za 2016. godinu,
3. Usvajanje financijskog izvješća za 2016. godinu,
4. Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2017. godinu,
5. Razno.

Materijali za skupštinu bit će vam dostavljeni naknadno.

Srdačno,

Prof.dr.sc. Igor Gliha,
Predsjednik HDAP

HDAPPoziv na Skupštinu Hrvatskog društva za autorsko pravo